lørdag den 27. september 2008

Ombygningsbilleder uge 39

Arbejdet skrider frem på stadion, efterhånden som vi nærmer os den næste hjemmekamp.

Sydtribunen: Montage af hegn, bølgebrydere, stole og rækværk fortsætter, ligesom der er gang i belægningsarbejdet under tribunen, der er monteret højttalere og lys, og arbejdet fortsætter på toiletter og barer.

I nordenden er fundamenterne ved at være klar, så man begynder snart at montere tribuneelementer her. Administrationsbygningen har nu nået sin fulde højde, og med stål-tilbygningen kan man nu også se den fulde udstrækning af administrationsbygning og ankomstområde. De to søjler, der er monteret som en del af ankomstområdet, viser den fulde højde på de færdige tribuner. Set udefra begynder man også at ane, hvordan byggeriet vil tage sig ud i færdig tilstand. Der bliver rigeligt med åbne partier ud mod Gl. Vardevej.
Som det ses på nedenstående oversigtsbillede, så er man næsten færdig med jord- og fundamentsarbejdet i nordenden - i hjørnet er man stort set klar til at montere elementer, mens der stadig mangler lidt fundamenter til den sidste toiletbygning. Det grå område, der ses på billedet, er gulvet til den ene af 2 toiletkerner på nordtribunen.
Et lidt nærmere kig på det nye udebaneafsnit, hvor der er monteret dobbelthegn, rækværk og bølgebrydere. Afsnittet er næsten klar til 5. oktober og AGF's fans, der får lov til at indvie det.
Hullet til lysmasten bliver ikke fyldt yderligere, og der er etableret hegn, for at undgå fald-ulykker...
Under tribunen monteres der fortsat rækværk, og som man kan se på billedet er der også kommet porte op.
Et kig fra gangbroen til udebaneafsnittet hen under resten af sydtribunen. Her ses gangbroen hen forbi toiletkernen. Som man kan se, er der blevet lagt fliser på det meste af arealet under sydtribunen. Igen ser man hegnet med porte til adskillelse af ude- og hjemme-publikum.
Set udefra: Der er kommet porte i ind- og udgangs-hullerne, og billetlugen er næsten klar til brug.
Montagen af glasfacaden er tilendebragt for dette bygge-afsnit. Man må sige at montagefolkene fik sat farten væsentligt i vejret de sidste par dage...

Som altid er der mange flere billeder på:

Ingen kommentarer: