tirsdag den 28. juli 2009

Ombygningsbilleder uge 31

Der arbejdes på højtryk for at få stadion færdig til indvielsen om små 14 dage. På vesttribunen er sæderne monteret og pressepladserne står klar:
Sådan ser den nu stort set færdige vesttribune ud:
Inde i loungebygningen arbejdes der på højtryk. Man er ved at gøre gulvene færdige inden det sidste interiør færdiggøres. Nedenfor et kig oppe på skybox-niveauet hvor man ser hullet ned til loungen:

Og her det samme hul set fra lounge-niveauet - bemærk baren der er sat op.

Som sagt mangler der ikke meget før loungen er klar til at blive indrettet:

Køkkenet står også klar til at blive indrettet:


Der bliver nye og større lagerrum under loungen, nede i terrænniveau, her et billede inde fra et af dem:

Der arbejdes fortsat på facadebeklædningen på vesttribunen:

Forpladsen tager form, og der er kommet navneskilt op på stadion - skiltet vil være belyst om aftenen:

Forpladsen med lysmast og kig mod den nu tydeligt forældede stadionhal.

torsdag den 9. juli 2009

Ombygningsbilleder uge 28

Der arbejdes på livet løs på stadion - der er ikke mange timer i døgnet, hvor håndværkerne ikke er i gang her hvor der er under en måned til indvielsen.

Der gøres klar til facadebeklædning på vesttribunen:
Indvendig er der fuld damp under kedlerne. Der er kommet rækværk rundt om hullet mellem skybox og lounge og der er lagt gulv i det meste af loungen (det samme som i cafeen). Desuden arbejdes der på højtryk med fliser, el og alle mulige installationer.

En af de større installationer er den nye storskærm i sydvesthjørnet. Skærmen er færdigmonteret i denne uge, og er dermed klar til sæsonstart. I hjørnet mangler kun lidt tagbeklædning, højttalere, lys og stole, så er øvre tribune klar.
Den sidste støttevæg til kørevejen mellem vest- og sydtribune er også blevet placeret:

Man er godt i gang med at montere stole på vesttribunen, i øvrigt samme type som på de øvrige tribuner.

Et samlet kig på sydvesthjørnet:

Der arbejdes stadig på facaden ind til loungen:
Enkelte steder var der en stor mængde revnede fliser efter at man havde kørt rundt med en lift på dem. De er nu skiftet ud - her et eksempel lige under fanafsnittet:
Ude på forpladsen går det også stærkt. Bemærk betonkassen, der er sat i jorden cirka midt i billedet. Det er en underjordisk strøm-boks, der kan køres op, når det er nødvendigt med strøm til udendørs aktiviteter.

Ud mod Gl. Vardevej kommer en række pullerter og lygtepæle. Man er begyndt på montagen af disse.


flere billeder på:

lørdag den 27. juni 2009

Ombygningsbilleder uge 26

Uge 26, og der kun en måned til stadion skal afleveres til bygherren.

I sydvesthjørnet har man monteret samtlige elementer og stålprofiler, og man mangler nu facadebeklædningen udvendigt:
På den anden halvdel af vesttribunen gør man klar til at montere facadebeklædningen. Der er monteret beslag, så man er klar til at hænge beklædningen op:

Indvendigt sker der ting og sager. Her et billede fra et af de fremtidige mødelokaler oppe ved skyboxene:

Herunder et billede ligeledes fra skyboxniveauet. skyboxene er til venstre, trappeopgangen til højre og lysningen med kig ned i loungen er lige fremme. Bemærk ovenlysvinduerne, der er blevet monteret.

I Loungen er man ved at gøre klar til at lægge gulv og montere loft i den ene halvdel af loungen:

På afstand ser vesttribunen næsten færdig ud, der udestår stolemontage, så kan man fornemme det endelige resultat:
Som sagt er man færdig med at montere elementer og stålprofiler i det sydvestlige hjørne. Man er i gang med at montere taget og rækværk, osv.


Et blik på vesttribunen og det nu lukkede sydvesthjørne
I nordvesthjørnet er det sidste rækværk blevet monteret, hvilket frigiver yderligere et par hundrede ståpladser i dette område:

På forpladsen skrider belægningsarbejdet stille og roligt frem:
117 billeder på:

lørdag den 20. juni 2009

Ombygningsbilleder uge 25

Ikke så mange kommentarer denne gang, blot en konstatering af at der arbejdes på højtryk på stadion for at nå afleveringen i slutningen af juli.

Et par billeder nedenfor og flere på web-albummet:
http://picasaweb.google.com/KguldEfB/OmbygningsbillederUge25#

Skybox:

Åbent mellem skybox-niveau og lounge:

Mødelokale? på skyboxniveau:

TV-platform med adgang fra skybox-niveau:

Vesttribunen med rækværk nede foran:

Hjørnet er ved at blive lukket, også udefra:

Det sidste hul set fra syd(energi)tribunen

Stadion lukker sig:

Vesttribune og sydvesthjørnet:


Forpladsen:










onsdag den 10. juni 2009

Ombygningsbilleder uge 24

Vesttribunen tager forrm, og der mangler kun ganske få tribuneelementer før samtlige betonelementer er monteret. Facaden fra lounge mod banen er ligeledes ved at få sit endelige udtryk:

Nedenfor ser man tydeligt at kun meget få elementer mangler - bemærk i øvrigt det lille hul midt i tribunen til presse-opgangen.

Der mangler nogen enkelte tagplader i sydenden - på den resterende del af taget er man i gang med at bygge tagkonstruktionen af tagpap op. Der mangler nu kun glas i de sidste 2 fag af loungen.
Et kig fra nordenden, hvor man får et indtryk ag loungebygningen. I sydvesthjørnet mangler stadig tribuneelementer og tagkonstruktion til råbyggeriet.

TV-platformen er blevet monteret centralt på vesttribunen. De lodrette glaspartier er udgange fra loungen, mens de skrå er faste glasvinduer.
På bagsiden af vesttribunen fortsætter arbejdet med at bygge facaden op:

Et kig på det sidste hjørne, hvor nedre afsnit er monteret, øvre er på vej.

På den nordlige halvdel af vesttribunen har man monteret vinduer og mangler nu kun de yderste facadepaneler:
På forpladsen skrider arbejdet frem - i dette hul plantes en af de 2-3 nye træer.
Man er begyndt at lægge granitstenene - hele pladsen får en belægning af granitsten i forskellige nuancer.