søndag den 29. juni 2008

Aktivitetsniveauet på byggepladsen her i sommerpausen er højt, og for hver uge der går er der tydelige fremskridt. Her er et par udvalgte snapshots af byggepladsen i weekenden uge 26.

I nordenden er der støbt kældergulv og arbejdet med fundamenterne fortsætter:

Et overblik over nordtribunen med ankomstbygning fra Tage Sørensen tribunen:

Set fra den gamle tribune er der endnu ikke meget at se over jorden, men arbejdet skrider altså fremad:Fremdriften har været tydelig i sydenden, hvor der i den forløbne uge er blevet udført meget montagearbejde på den sydøstlige kvadrant af stadion - søjler, tribunedæk, stålskelet og tagspær er således blevet monteret, og tribunens endelige udtryk begynder at tegne sig.
Her et kig på gangen under tribunen, i forgrunden til højre ses et af de fremtidige serveringssteder, og lidt længere nede ses toiletbygningen. Det ses også at der stadig resterer en del arbejde inden området kan bruges af publikum, selvom det konstruktive skelet nu er oppe.

Et kig på toiletbygningen fra den anden side. Som det ses, så bliver der toiletter i 2 plan:

Et kig fra den gamle tribune mod sydøsthjørnet, hvor udebanefolket kommer til at stå. Man kan tydeligt se at jordarbejdet på de resterende fundamenter til sydtribunen er ved at være færdiggjort, så man også der er klar til element-montage.
Et kig fra Tage Sørensen tribunen over i udebanesvinget. Som det ses er der etableret en lille og en stor opgang lige ved siden af hinanden - her placeres et af hegnene til udebane-afsnittet.
Indgangen fra Gl. Vardevej:

Hjørnet set fra Gl. Vardevej. man aner vindkryds i facade-stålet, og ser tydeligt at der spares to trin i hjørnet for at der er plads til lysmasterne.

Som altid er der mange flere billeder på:
http://picasaweb.google.com/KguldEfB/OmbygningsbillederUge26BlueWaterArena

Herunder også et billede af rækværket, der ligger klar til montering på tribunen - men det må i selv finde!

torsdag den 19. juni 2008

Ombygningsbilleder uge 25, ver. 2

En fornuftig stak billeder fra byggepladsen her hvor der er kommet fart på arbejdet.


I Nordenden har man gjort klar til at støbe fundamenterne ved at grave overskydende jord væk:

I byggegruben fortsætter jordarbejdet, så man er klar til at støbe:


Et billede af byggegruben fra den nye tribune, her ser man tydeligt udgravningen til spillertunnelen og området forberedt til nordtribunens fundamenter:
Den resterende del af byggepladsen i nordenden:
Arbejdet på sydtribunen skrider frem. I dag er der blevet monteret tribuneelementer i sydvestsvinget. Man ser tydeligt hvor opgangen i svinget bliver placeret:


Sydtribunen fra den nye tribune, man ser toiletbygning og serveringssted, der skal være under tribunen:
Endnu et billede fra den nye tribune. Det anes at alle fundamenter til sydtribunen nu er støbt (man mangler selvfølgelig stadig sydvesthjørnet)
Elementerne i hjørnet, helt oppe.
Her kommer der også snart tribuneelementer på. Igen ser man serveringsstedet og toiletbygningen:
Man begynder at få en ide om hvordan det færdige stadion ser ud:


Dette er udsigten fra spillerboksen op mod udeholdets afsnit:

De resterende fundamenter er støbt, og de forstøbte fundamenter er placeret helt nede ved banen, så man er næsten klar til at montere nedre afsnit på resten af sydtribunen:
Indgangen fra Gl. Vardevej til hjemmeafsnittet bliver fastholdt hvor det var før byggeriet, man aner hvordan det vil tage sig ud når stadion er færdig:
Dette bliver udebaneindgangen, placeret lige ved siden af lysmasten i hjørnet:

tirsdag den 17. juni 2008

Ombygningsbilleder uge 25

En smule midtuge-snapshots taget tirsdag aften i uge 25

I sydvesthjørnet skrider montagen af elementerne særdeles hurtigt frem, og søjlerne er nu monteret på halvdelen af sydtribunen:

I Nordenden er der blevet gravet ud til den nye spillertunnel og fundamenter:
Der er blevet foretaget jordarbejde i byggegruben på nord-siden:
Her ses tydeligt placeringen af den nye spillertunnel. desuden ser man at en del af jorden er blevet gravet væk på den resterende del af endetribunen, som forberedelse til arbejdet på fundamenterne:
Endnu et billede af sydenden - i hjørnet er man snart klar til at montere det øvre dæk, mens man har travlt med at støbe fundamenter til den resterende del af sydtribunen.

De nederste stænger er blot midlertidig afstivning af elementerne, de øverste vandrette er permanente - i hjørnet er der nu etableret vindgitter.


Her ses et par trappeelementer til det øvre afsnit:

De skal monteres på dækelementer meget lig disse, der dog er til det nedre afsnit (kan ses på den lave trinhøjde)

Til sidst et par elementer med døråbninger i sydvesthjørnet. Tribunen kommer til at gå til bagkanten af disse.

mandag den 16. juni 2008

Ombygningsbilleder uge 24

Lettere forsinkede billeder fra i fredags (der sker meget for tiden, så allerede i dag er flere af billederne forældede. Flere billeder på: http://picasaweb.google.com/KguldEfB/OmbygningsbillederUge24BlueWaterArena

I Nordenden var der i fredags ikke sket det store - i dag har man dog påbegyndt udgravningen, så man kan påbegynde støbningen af tribunefundamenter i denne ende:


Et billede mere af nord-enden:

Et kig ind fra nord mod syd (mon ikke den gamle park-lampe i billedet lader livet på et tidspunkt):
Der er monteret en trappe ned i hullet, og man gør afløbsrør og lignende klar inden man støber kælderetagen:
Et billede mere af hullet:
Et overblik over sydøsthjørnet fredag, man er klar til at montere dæk-elementer på de første afsnit:
Et blik fra syd mod nord. Fundamentet var nystøbt fredag aften. Et kig oppe fra den nye tribune. Som man kan se fortsætter arbejdet på fundamenterne på sydtribunen, men sydvesthjørnet står endnu.
Et yderligere billede af sydtribunen. Området med støbt betondæk midt i billedet er gulvet til de fremtidige toiletter:

Et billede af det pågående fundamentsarbejde:

En hel masse yderligere billeder kan ses på: http://picasaweb.google.com/KguldEfB/OmbygningsbillederUge24BlueWaterArena

Panorama fra banen
onsdag den 4. juni 2008

Webcam fra bluewater-arena


Her kan du løbende holde øje med byggeriet.

Billedet bliver opdateret hvert minut.

Webcamet er opsat af entreprenøren DavidsenPartnere der står for driften.

For øjeblikket er der forstyrrelser på driften af deres webcam pga. radiostøj.

søndag den 1. juni 2008

Ombygningsbilleder uge 22

I løbet af den sidste uge er der sket en smule ude på stadion, de sidste rester af nordvest-svinget, inklusiv indgangspartiet er nu væk:


I byggegruben er der ikke sket det store siden sidst, men bemærk at glasset på siden af Tage Sørensen tribunen nu er blevet afmonteret.

Den gamle spillertunnel er der endnu og jordbunken ser ud ligesom sidste uge, men der er kommet en byggekran til i mellemtiden (til arbejdet med administrationsbygningen).


I sydenden fortsætter arbejdet på fundamenterne, og vi kommer meget snart til at se elementer blive monteret.

Som det ses af dette billede, så er det midterste fundament nu støbt, og man påbegynder den sidste halvdel af sydtribunen.


Der er mange flere billeder fra i fredags (30/5) på: http://picasaweb.google.com/KguldEfB/OmbygningsbillederUge22BlueWaterArena