mandag den 22. december 2008

Ombygningsbilleder uge 51

Julen står for døren, men arbejdet på Blue Water Arena fortsætter.

Ved udebaneafsnittet på sydtribunen er man i færd med at skifte hegnene til en type, der er mere ubehagelig at kravle over.
Og så er man begyndt på fuldstændige nedrivning af den over 50 år gamle vesttribune. Beslutningen blev truffet i byrådet for en uge siden, og nu er en tredjedel af tribunen allerede væk. Som man også aner på billedet er man begyndt at fjerne indmaden i den gamle lounge, der ombygges fuldstændigt som led i udvidelsen.

På vesttribunens plads opstår en helt ny siddetribune med adgang primært fra lounge-bygningen. Der bliver 2200 siddepladser på den nye tribuner, primært til presse, sponsorer og VIP-gæster. Tribunen udføres i ét niveau, der stort set følger linien fra den gamle tribune ned mod banen.

Som det ses er beklædningen fjernet på loungebygningen, de gamle speakerbokse er væk, og snart er vesttribunen blot et minde.

I nordenden etableres der nu ståpladser på nedre afsnit som erstatning for ståpladserne foran den gamle tribune. Ikke en helt tosset disposition, da udsynet fra de nedre pladser er væsentligt bedre for stående publikum end for siddende publikum.
Så hopper vi indenfor til et kig ned i ankomsthallen til nordtribunen. Man kan ane billetlugen, hvor billetterne vill blive solgt til hjemmepublikummet på kampdagen.


Nordkurven er stort set klar til montage af betonelementer, fundamenterne er støbt, jordarbejdet er afsluttet og der er etableret kørevej mellem stadionhal og administrationsbygning.
Nedenfor ses den midlertidige kørevej mellem stadionhal og administrationen. Man ser også trappen fra administrationsetagen til stuetagen og videre ned i spillerområdet i kælderen. Her etableres senere en gangbro fra administrationen til loungebygningen.
På nordtribunen fortsætter arbejdet med at montere trapper, rækværk, osv.. Her ses en "midlertidig" understøtning af gangbroen op til toiletterne.
Facaden på nordtribunen beklædes med glas - man er nået næsten hen til ankomsthallen. Dermed kan man ane hvordan denne del af stadion ser ud, når det hele er færdigbygget.
God fornøjelse og god jul!
PS: Jeg forsøger efter nytår at fremskaffe revideret tidsplan og andre detaljer, som efterspurgt flere steder.lørdag den 6. december 2008

Ombygningsbilleder uge 49

På de 14 dage der er gået siden sidste opdatering er der sket ting og sager på stadion. Denne weekend er administrationen i gang med at flytte fra den kommende loungebygning til de nye kontorer på 1. sal i nord-bygningen. I nordbygningen arbejdes der således stadigvæk på alle tre etager for at få funktionslokalerne klar til brug.

Først et kig fra nordtribunen mod nordvesthjørnet, vesttribune, stadionhal, og 999-skorstene. Som det ses på billedet er sæderne nu blevet fjernet på vesttribunen, ligesom ståpladserne foran er væk, og der er støbt fundamenter i nordvestsvinget.
Nedenfor et kig den modsatte vej på fundamenterne til det nye fan-afsnit. Støbningen er afsluttet og man er i gang med at fylde op med sand og grus inden elementerne monteres.

Så lige et kig på sydtribunen, hvor stolene er ved at blive demonteret igen - de var simpelthen ikke gode nok, så det blev en om'er fra leverandørens side.
Et kig ud fra nordtribunens øvre afsnit ud over administrationsbygningen og stadionhallens tag mod nørreskoven og kollektivhuset....
Her en forsmag på spillernes tur ud på banen...

Sådan ser vesttribunen ud få dage før det historiske tag bliver rykket af. Sæderne er væk, ståpladserne er væk, og snart står kun den nøgne betonkonstruktion fra 50'erne tilbage. Bemærk i øvrigt også at der er blevet monteret tag på hele nordtribunen, samt trukket de første ledninger og monteret de fleste rækværk osv..

Ud over at stole og tag forsvinder fra vesttribunen, så er man også gået i gang med at fjerne det sparsomme inventar bag tribunen. Det er blandt andet gået ud over toiletterne i den ene ende:

På facaden mod Gl. Vardevej er man begyndt at montere glas-elementer.

Og den sidste del af facadebeklædningen af administrationen er også færdiggjort:

Til slut et billede på den nuværende situation: Den nye tribune og administrationsbygning i baggrunden og den gamle vesttribune i afpillet udgave i forgrunden.


I alt 110 billeder fra denne uge på:

mandag den 24. november 2008

Ombygningsbilleder uge 47

Ugens update kommer efter en fornøjelig omend spændende sejr over ACH - selvom de mørke skyer ikke er helt væk, så lysner det dog også symbolsk på denne uges billeder...

Først et kig ned mod nordtribunen, hvor der arbejdes med at montere rækværk, installere el, forberede belægning, osv... Principielt de samme principper som på sydtribunen. Når de nye stole til sydtribunen ankommer, så er der sandsynligvis også stole med til nordtribunen.
Et kig henad vesttribunen, hvor man laver jordarbejde nedenfor. Den resterende del af ståpladserne forsvinder også meget snart, ligesom tagets dage er talte når først den sidste hjemmekamp mod Randers er overstået.

Lige et hurtigt billede af tælleapparetet og indgangen til vesttribunen pr. dags dato:
Et kig på sydvest-hjørnet og den lukkede del af vesttribunen. Bemærk den enlige havestol på den yderste del af tribunen - hvem mon sidder der?....


Udefra sker der ikke de store ændringer på ankomstbygningen, men indvendig arbejdes der på højtryk med at indrette kontorer, shop, cafe osv.

Et kig fra den nuværende lounge ud mod stadion:
Administrationsbygningen, hvor der arbejdes på højtryk:
Et enkelt billede af den nuværende lounge, der ombygges og udvides. Midtpå fastholdes den nuværende bredde, og så bliver loungen smallere og smallere mod enderne af langsiden. Der etableres nye elevatorer og trapper, så den nuværende bygning bliver bygget væsentligt om indvendigt.

Desværre fik jeg ikke et bedre foto af det, men der er blevet støbt trappetrin fra kælderen og op til banen.


Vigtigst af alt, så er de første fundamenter til nordkurven blevet støbt, så vi i løbet af vinteren kan se det nye fanafsnit skyde i vejret.

Som altid flere billeder på:
-Kommentarer, spørgsmål og input modtages gerne, så skyd bare løs.
lørdag den 15. november 2008

Ombygningsbilleder uge 46

Så blev det opdateringstid igen, og nej - det er ikke din kalender det er galt med, der kom ikke nogen opdatering i uge 45 - til gengæld kommer der en her. Billederne er desværre ikke alle i helt tilfredsstillende kvalitet, men det kan udelukkende tilskrives en kombination af undertegnedes manglende evner med et kamera og det dystre vejr på foto-tidspunktet.

Først et kig ind gennem nordvest-hjørnet:

Der sker ikke det store udvendigt på bygningerne længere, men der arbejdes til gengæld på det indvendige - her ser man lys i de fremtidige administrationslokaler:
Nordtribunen er godt på vej, og der er nu lagt tag på store dele af den, ligesom der er etableret belysning og andre detaljer.
Bag vesttribunen begynder man så småt at gøre klar til ombygningen af de eksisterende lounge-faciliteter. Første tegn er bl. a. dette hul:
Facaden mod Gl. Vardevej mangler nu blot glasbeklædning og porte for at være komplet.
Under nordtribunen gør man klar til belægningsarbejde, her et billede fra nordøstsvinget, nedr afsnit:
Vesttribunens dage er talte, så her er et billede af tribunen. Nedrivningen af den resterende del af taget påbegyndes sandsynligvis efter den sidste hjemmekamp er spillet. Efter al sandsynlighed genbruges den bærende tribunekonstruktion som først antaget.
I nordvest-hjørnet er der ved at blive blevet etableret forbindelse mellem kælderen og de dertil hørende omklædningsfaciliteter og den gamle spillertunnel, der munder ud i området mellem stadionhal og skøjtehal. Det er tanken at spillere, dommere og andre officials på kampdage ankommer til dette område og passerer til omklædningsområdet gennem tunnelen, så de ikke er tvunget til at passere gennem publikumsarealer (med mindre de selv vil).

Tunnelen passerer bagom lysmasten:
Her ses knækket, hvor den nye tunnel skal forbindes med den lille stump af den eksisterende spillertunnel:

Flere billeder (nogen af svingende kvalitet, desværre) på:

søndag den 2. november 2008

Ombygningsbilleder uge 44

Endnu en uges opdtaringer her på bloggen, og væsentlige fremskridt siden sidst.

De næste to fag på vesttribunens tag er blevet fjernet og skæret af ved toppen af trinnene. Nu vurderes det så om konstruktionen er i tilfredsstillende stand til at renovere den eksisterende tribunekonstruktion. Som det ses på billedet har man nu også fjernet halvdelen af ståpladserne foran vesttribunen - såfremt den gamle konstruktion bibeholdes etableres der her ståpladser til hjemmepublikum.
Et kig inde fra tribunerummet ud gennem ankomstbygningen. Det bliver her store dele af hjemmepublikummet ankommer til stadion.
I kælderen sker der ikke så meget for tiden - enkelte installationer er ved at blive klargjort. Her et billede af spa-badet, der er installeret og nu tildækket indtil resten af rummene bliver færdige.

Tage Sørensen tribunen og udebanesvinget i solskin....
Nordtribunen i al sin pragt - alle elementer er monteret, og man er allerede begyndt at montere rækværk, tag, osv.. Om en god måneds tid er denne tribune næsten færdiggjort, og den er helt sikkert klar til hjemmepublikummet i foråret.
I hjemmebanehjørnet er man gået under jorden. På billedet ser man kældergulvet, der er blevet støbt ud fra administrationsbygningen. Man aner at dette bliver gangen hen mod den gamle spillertunnel. Det bliver således via denne passage, at spillere, dommere, osv. ankommer til stadion på kampdage - der bliver lukket parkering bag skøjtehallen. Når denne kælderforbindelse er på plads støbes de resterende fundamenter til nordsvinget, og arbejdet på hjemme-fanafsnittet begynder for alvor.

Et kig på nordtribunen udefra - til højre ankomst-bygningen, og til venstre billetsalg til hjemmebane-afsnittet.
Et kig fra Gl. Vardevej mod ankomstområde og nordtribune. Glasfacaden til administrationen er næsten færdigmonteret.

Lidt belægning, lid lys og 18.000 tilskuere på tribunerne er alt hvad der mangler for at man får en fornemmelse af hvordan spillerne har det umiddelbart inden de løber på banen....
En af de fremtidige hjemmebane-indgange - med kig ind på stadion. Man går gennem denne dør, ind i ankomsthallen og videre ind på stadion.
-og hvis du undrer dig over spillerne på banen, så er det 2. divisions-spillerne fra hhv. Næsby og EfB.