lørdag den 25. oktober 2008

Ombygningsbilleder uge 43

Arbejdet skrider frem på Gl. Vardevej, og undertegnede kan knapt nok følge med. På nordsiden arbejdes der på højtryk med at montere stål- og betonelementer, samt facade og indvendig udrustning af administrationsbygningen.
I nordøst-kurven er de bærende konstruktioner på plads, ligesom facadeelementerne i gade-niveau er monteret.
Facadeatbejdet på administrationsbygningen fortsætter.
Og i ankomstområdet er der monteret de første vinduespartier.
Den ene af 2 store fladskærme skal hænge i nordøstkurven. Bemærk hvordan spærrene er forlænget en smule, og der er beslag til montering af støtte-elementer. Skærmen kommer til at stikke op over tagkanten for ikke at tage udsynet fra tilskuere i hjørnet.
Der arbejdes også fortsat i sydenden - blandt andet er der nu kommet skilte op rundt omkring, her ind til handicap-toilettet.
Et samlet kig på nordtribunen. Det sidste hul bliver fyldt ud i næste uge, og så står rå-byggeriet klar.
Et blik, der snart ikke længere er muligt - Fra Østtribunen og ind i ankomst-hallen.
Svinget i nord-vest, der fremtidig skal udgøre hjemme-fan-kurven i Esbjerg ser endnu ikke ud af meget, men man har dog fået gravet ud, så man snart er klar til at påbegynde fundamenterne til Esbjergs nye stemnings-afsnit. Der bliver etableret ståpladser både på øvre og nedre afsnit i det område, der endnu mangler at blive bebygget.

mandag den 20. oktober 2008

Ombygningsbilleder uge 42

Lettere forsinket og overfladisk uge 42-update, men bedre end ingenting..

Først et par kig fra Gl. Vardevej, hvor man aner fremskridtet.
Til højre ses vinduerne til glasfacaden, og nedenfor ses facaden, hvor de skal monteres:
I hjørnet skrider arbejdet frem:

Inde på stadion får man overblikket over nordtribunen:
Der mangler stadig et par fag på nordtribunen:
I hjørnet er der blevet gravet ud:
sydenden ligner sig selv:
Bemærk den specielle afslutning på spærrene hvor storskærmen skal monteres:
Her mangler stadig et fag og halvdelen af toiletbygningen under tribunen:

Denne uge ikke så mange billeder i galleriet:

søndag den 12. oktober 2008

Ombygningsbilleder uge 41

Endnu en begivenhedsrig uge på byggepladsen er ovre, og her følger den ugentlige opsamling på byggeriet.

En af de skelsættende hændelser i den forløbne uge er vist nedenfor. Man er begyndt at nedbryde taget på den gamle vesttribune, og som det ses på billedet fjerner man taget imellem ribberne indtil man kun mangler en lille stump. Denne stump bliver så holdt med en kran mens man skærer ved tagroden og undersøger om den eksisterende konstruktion kan holde. De indledende meldinger lyder på at den eksisterende konstruktion er i god stand, men den endelige dom over vesttribunen er endnu ikke faldet. Skal man nå at se den 50 år gamle konstruktion live, så er det altså med at smutte forbi stadion inden alt er væk...
Her et andet unikt billede - for når stadion er færdig kan man ikke kigge ind på tribunerne på denne måde. Her et kig fra 1. sal i administrationen ud gennem ankomstområdet og over på det nye nordøst-sving, hvor elementer er blevet monteret denne uge. I administrationsbygningen arbejdes der på højtryk med at etablere kontorer til administrationen, så de kan flytte i dette efterår.
En lille ny detalje - Det gamle skilt nede ved skøjtehallen er blevet erstattet af diode-skærm.. Som det ses bliver der gravet ud til kloakering rundt om den nye bygning.
Så er vi nede under sydtribunen, hvor arbejdet endnu ikke er færdiggjort, selvom tribunen altså er i brug. Her et kig hen imod toiletterne ved gæsteafsnittet. Det ses ikke tydeligt på billedet, men der er en port der kan lukkes, så hjemme- og udepublikum om nødvendigt kan adskilles.
Et kig ind på de pragmatisk indrettede toiletter:
Et overblik over fremskridtet på nordtribunen. På en uge er alle tribuneelementerne på nedre afsnit blevet monteret, og montagen af søjler og hovedbjælker er påbegyndt fra begge ender af.
Et kig mod nordøst-hjørnet:
Sådan så det yderste afsnit af vesttribunen ud fredag eftermiddag, efter man havde fjernet den sidste stump. Bevares vesttribunen skal samtlige tagribber skæres af på denne måde.
Facaden på bygningen i nordenden er ved at blive monteret:
Der graves ud i nordvestsvinget, hvor der er fjernet store dele af den eksisterende spillertunnel:
Over 100 billeder fra den forgangne uge og fra forskellige dele af stadion på:
og hele galleriet kan findes på:


lørdag den 4. oktober 2008

Ombygningsbilleder uge 40

Denne uge har været præget af hektisk aktivitet på stadion for at få alt klar til AGF kampen. Der blev stadig arbejdet på stadion lørdag eftermiddag... I nordenden er de første elementer blevet monteret:
Og i sydenden er der kommet sæder op:
Et overblik over nordenden:

set fra den gamle tribune ser det ikke ud af meget, men bare vent et par uger... Sydtribunen er klar med sæder og udebaneafsnit. Der mangler dog stadig en del detaljer under tribunen.
De blå sæder har en lidt mørkere farve end de eksisterende på øst- og vest-tribunerne.
Udebaneafsnittet, der giver AGF's fans ideelle forhold - heldigvis får vi et lidt større afsnit til Esbjerg fans, når stadion endelig står færdig næste sommer.
Her skal de udenbys stemningsfontæner stå - og måske også de lokale til efterårets kampe mod "lav-risiko" modstandere som sønderjyske?
Hvor der for en uge siden var byggeplads er der nu etableret udebane-bur med hegn og porte. De sidste hegn mod Gl. Vardevej er kommet op i løbet af lørdagen.
Et kig ud mod Gl. Vardevej:
Som altid mange flere billeder i galleriet:
http://picasaweb.google.com/KguldEfB/OmbygningsbillederUge40#