onsdag den 10. juni 2009

Ombygningsbilleder uge 24

Vesttribunen tager forrm, og der mangler kun ganske få tribuneelementer før samtlige betonelementer er monteret. Facaden fra lounge mod banen er ligeledes ved at få sit endelige udtryk:

Nedenfor ser man tydeligt at kun meget få elementer mangler - bemærk i øvrigt det lille hul midt i tribunen til presse-opgangen.

Der mangler nogen enkelte tagplader i sydenden - på den resterende del af taget er man i gang med at bygge tagkonstruktionen af tagpap op. Der mangler nu kun glas i de sidste 2 fag af loungen.
Et kig fra nordenden, hvor man får et indtryk ag loungebygningen. I sydvesthjørnet mangler stadig tribuneelementer og tagkonstruktion til råbyggeriet.

TV-platformen er blevet monteret centralt på vesttribunen. De lodrette glaspartier er udgange fra loungen, mens de skrå er faste glasvinduer.
På bagsiden af vesttribunen fortsætter arbejdet med at bygge facaden op:

Et kig på det sidste hjørne, hvor nedre afsnit er monteret, øvre er på vej.

På den nordlige halvdel af vesttribunen har man monteret vinduer og mangler nu kun de yderste facadepaneler:
På forpladsen skrider arbejdet frem - i dette hul plantes en af de 2-3 nye træer.
Man er begyndt at lægge granitstenene - hele pladsen får en belægning af granitsten i forskellige nuancer.

Ingen kommentarer: