tirsdag den 17. juni 2008

Ombygningsbilleder uge 25

En smule midtuge-snapshots taget tirsdag aften i uge 25

I sydvesthjørnet skrider montagen af elementerne særdeles hurtigt frem, og søjlerne er nu monteret på halvdelen af sydtribunen:

I Nordenden er der blevet gravet ud til den nye spillertunnel og fundamenter:
Der er blevet foretaget jordarbejde i byggegruben på nord-siden:
Her ses tydeligt placeringen af den nye spillertunnel. desuden ser man at en del af jorden er blevet gravet væk på den resterende del af endetribunen, som forberedelse til arbejdet på fundamenterne:
Endnu et billede af sydenden - i hjørnet er man snart klar til at montere det øvre dæk, mens man har travlt med at støbe fundamenter til den resterende del af sydtribunen.

De nederste stænger er blot midlertidig afstivning af elementerne, de øverste vandrette er permanente - i hjørnet er der nu etableret vindgitter.


Her ses et par trappeelementer til det øvre afsnit:

De skal monteres på dækelementer meget lig disse, der dog er til det nedre afsnit (kan ses på den lave trinhøjde)

Til sidst et par elementer med døråbninger i sydvesthjørnet. Tribunen kommer til at gå til bagkanten af disse.

Ingen kommentarer: