søndag den 12. oktober 2008

Ombygningsbilleder uge 41

Endnu en begivenhedsrig uge på byggepladsen er ovre, og her følger den ugentlige opsamling på byggeriet.

En af de skelsættende hændelser i den forløbne uge er vist nedenfor. Man er begyndt at nedbryde taget på den gamle vesttribune, og som det ses på billedet fjerner man taget imellem ribberne indtil man kun mangler en lille stump. Denne stump bliver så holdt med en kran mens man skærer ved tagroden og undersøger om den eksisterende konstruktion kan holde. De indledende meldinger lyder på at den eksisterende konstruktion er i god stand, men den endelige dom over vesttribunen er endnu ikke faldet. Skal man nå at se den 50 år gamle konstruktion live, så er det altså med at smutte forbi stadion inden alt er væk...
Her et andet unikt billede - for når stadion er færdig kan man ikke kigge ind på tribunerne på denne måde. Her et kig fra 1. sal i administrationen ud gennem ankomstområdet og over på det nye nordøst-sving, hvor elementer er blevet monteret denne uge. I administrationsbygningen arbejdes der på højtryk med at etablere kontorer til administrationen, så de kan flytte i dette efterår.
En lille ny detalje - Det gamle skilt nede ved skøjtehallen er blevet erstattet af diode-skærm.. Som det ses bliver der gravet ud til kloakering rundt om den nye bygning.
Så er vi nede under sydtribunen, hvor arbejdet endnu ikke er færdiggjort, selvom tribunen altså er i brug. Her et kig hen imod toiletterne ved gæsteafsnittet. Det ses ikke tydeligt på billedet, men der er en port der kan lukkes, så hjemme- og udepublikum om nødvendigt kan adskilles.
Et kig ind på de pragmatisk indrettede toiletter:
Et overblik over fremskridtet på nordtribunen. På en uge er alle tribuneelementerne på nedre afsnit blevet monteret, og montagen af søjler og hovedbjælker er påbegyndt fra begge ender af.
Et kig mod nordøst-hjørnet:
Sådan så det yderste afsnit af vesttribunen ud fredag eftermiddag, efter man havde fjernet den sidste stump. Bevares vesttribunen skal samtlige tagribber skæres af på denne måde.
Facaden på bygningen i nordenden er ved at blive monteret:
Der graves ud i nordvestsvinget, hvor der er fjernet store dele af den eksisterende spillertunnel:
Over 100 billeder fra den forgangne uge og fra forskellige dele af stadion på:
og hele galleriet kan findes på:


Ingen kommentarer: