lørdag den 25. oktober 2008

Ombygningsbilleder uge 43

Arbejdet skrider frem på Gl. Vardevej, og undertegnede kan knapt nok følge med. På nordsiden arbejdes der på højtryk med at montere stål- og betonelementer, samt facade og indvendig udrustning af administrationsbygningen.
I nordøst-kurven er de bærende konstruktioner på plads, ligesom facadeelementerne i gade-niveau er monteret.
Facadeatbejdet på administrationsbygningen fortsætter.
Og i ankomstområdet er der monteret de første vinduespartier.
Den ene af 2 store fladskærme skal hænge i nordøstkurven. Bemærk hvordan spærrene er forlænget en smule, og der er beslag til montering af støtte-elementer. Skærmen kommer til at stikke op over tagkanten for ikke at tage udsynet fra tilskuere i hjørnet.
Der arbejdes også fortsat i sydenden - blandt andet er der nu kommet skilte op rundt omkring, her ind til handicap-toilettet.
Et samlet kig på nordtribunen. Det sidste hul bliver fyldt ud i næste uge, og så står rå-byggeriet klar.
Et blik, der snart ikke længere er muligt - Fra Østtribunen og ind i ankomst-hallen.
Svinget i nord-vest, der fremtidig skal udgøre hjemme-fan-kurven i Esbjerg ser endnu ikke ud af meget, men man har dog fået gravet ud, så man snart er klar til at påbegynde fundamenterne til Esbjergs nye stemnings-afsnit. Der bliver etableret ståpladser både på øvre og nedre afsnit i det område, der endnu mangler at blive bebygget.

Ingen kommentarer: