mandag den 12. januar 2009

Ombygningsbilleder uge 2

I første omgang ingen billeder på bloggen, men et par billeder billeder ligger på web-albummet: http://picasaweb.google.com/KguldEfB/OmbygningsbillederUge2# Blandt andet billeder af den nu fuldstændig nedrevne vesttribune, ombygningen af den gamle lounge, elementer i nordkurven og et par andre småting.

Arbejdet med at rive vesttribunen ned tog ikke mange dage, og man er nu i gang med at grave de gamle fundamenter op, så man kan påbegynde jordarbejdet til den nye vesttribune, der bliver en ren siddepladstribune.
Nedenfor ses snit og plan-skitser som de var fremlagt kommunen, da beslutningen skulle træffes. Der sker sandsynligvis ændringer til den endelige udformning.
Bemærk sigtlinierne, der skitserer udsynet fra forskellige pladser på tribunen. Som det fremgår af skitsen bliver forreste række hævet over baneniveau, så man undgår pladser med begrænset udsyn bag eksempelvis spillerbokse og lignende. Der bliver en separat opgang for pressefolket fra presseloungen til tribuneområdet. Presseloungen er en del af "den gamle" lounge, der i øjeblikket bliver ombygget.
Bilag 1 viser på skitseform hvor køreveje og adgangsramper til tribunen placeres. Det er værd at bemærke at man ligesom mod gl. Vardevej og for loungebygningen bibeholder den let buede form af langsidetribunen. Dette medvirker til at give en større følelse af samhørighed på tribunen, da man i højere grad fornemmer nabopublikummet i forhold til en retlinet tribune.

Ingen kommentarer: