lørdag den 23. august 2008

Ombygningsbilleder uge 34

Endnu en weekend-update, og endnu en gang er der sket ting og sager siden sidst. I Nordenden fortsætter jordarbejdet med opfyldning omkring kælderen, der også bliver isoleret. Støbningen af fundamenterne til tribunerne skrider også fremad - man starter i nordøstsvinget, og hjemme-svinget (nordvest) ser ud til at blive sidste skridt.
Dækket over kælderen er monteret, og der er støbt ud rundt om elementerne, så man er klar til at montere væggene til næste etage.
Et overblik over nordenden - man ser arbejdsgangen ved støbningen af fundamenter. Et sted er der lagt et renselag - det næste sted er man ved at forberede forskalling og armering, og endeligt er der et fundament, hvor man venter på at den sidst støbte del er hærdet.
Fundamenterne i hjørnet. her skal fyldes op, og stribefundamenterne til skillevæggene skal støbes - derefter er man klar til elementmontage.
Og elementmontagen kan gå rigtigt stærkt - det er sydenden et eksempel på. Her har man på 14 dage monteret næsten alle de resterende elementer. Først lige et kig fra udskiftningsboksen op på det kommende udebane-sving.
Mon ikke der kommer en lidt anden trappe op her inden tribunen tages i brug?
I et enkelt afsnit har man stadig det her midlertidige rækværk:
Alle tribuneelementer er nu monteret i sydenden, ligesom store dele af stålkonstruktionen er monteret. Hjørnet påbegyndes først senere.
Et kig ind på tribunen udefra. Som det ses, så mangler blot betonelementerne i facaden.
Hvis man kigger godt efter på dette billede, så ser man at man er begyndt at montere skinner til glaspanelerne i facaden.
Masser af billeder på:

Ingen kommentarer: